Những lời khuyên khi thiết kế level cho một Platformer game.

Những lời khuyên khi thiết kế level cho một Platformer game.

Quá trình này là một hướng dẫn và nó bao gồm các bước từ đưa ra ý tưởng cho đến tạo một level hoàn chỉnh. Ngoài ra, bài viết này không tập trung vào tiến trình hay một level cụ thể nào của trò chơi, nó chỉ đơn giản là hướng dẫn tạo một level, vì thế sau khi nắm được các bước cơ bản bạn sẽ có thể áp dụng nó cho bất kỳ level nào mà bạn muốn (có thể là bắt đầu từ level 1).

Hướng dẫn cách giảm thiểu sự lẫn lộn trực quan trong game của bạn

Hướng dẫn cách giảm thiểu sự lẫn lộn trực quan trong game của bạn

Những người chơi game của bạn không thấy rõ những yếu tố gameplay quan trọng xuất hiện trên màn hình? Họ không nhận ra kẻ thù cần phải tiêu diệt cho đến khi đã tuột mất mục tiêu? Dưới đây là một kỹ thuật để giúp các yếu tố trực quan của game dễ dàng để người chơi hiểu rõ hơn.