Cập Nhập Gần Đây

Pinned Items
Recent Activities
 • Le Giang Anh
  Le Giang Anh updated a blog post
  Sử Dụng ELO Ranking cho Team Deathmatch
  •   Blog
  •   Thứ năm, 22 Tháng 6 2017
  Có khi nào bạn đã từng thắc mắc cơ chế của chế độ đấu Rank trong DOTA 2, League of Legends hoặc Overwatch như thế nào chưa? Có thể bạn đã thấy ở đâu đó rằng họ sử dụng hệ thống được gọi là Elo để tính điểm rank đạt được hoặc mất đi sau mỗi trận đấu.Valve hoặc Riot không công bố cụ thể các họ tích hợp hệ thống Elo, tuy nhiên bài viết này sẽ giới thiệu khái quát cách thức xây dựng một hệ thống tính điểm tương tự cho game của bạn với chế độ Team Deadthmach (chế độ có 2 team gồm nhiều người chơi có kỹ năng gần bằng nhau đấu với nhau).  Giới Thiệu Về Hệ Thống EloTôi sẽ không giới thiệu chi tiết về hệ thống Elo vì các bạn có thể tìm thấy thông tin ở đây trên Wiki. Ưu và Nhược điểm của hệ thống EloƯu điểm: Dễ hiểu và dễ áp dụng. Chỉ đòi hỏi​ một ít kiến thức toán họcNhược điểm: Không quan tâm đến thành tích bạn thể hiện trong game. Nếu bạn chơi tốt, giết nhiều mạng nhưng team thua, bạn vẫn mất điểm.​​Hệ Thống Elo Cho Team DeathmatchPhương pháp:Vì hệ thống Elo gốc được phát triển ​cho các trận đấu cá nhân (trong bộ môn cờ vua), để sửa dụng cho Team Deathmatch, chúng ta cần giả định 2 team là hai người chơi, và điểm Elo mỗi team là trung bình của các người chơi.Nếu một team có điểm Elo cao hơn bên kia, nghĩa là họ có nhiều cơ hội thắng hơn. Tuy nhiên, nếu họ thua, họ sẽ mất nhiều điểm hơn.Người chơi có điểm Elo cao nhất sẽ có tỉ lệ nhận được điểm Elo thấp nhất nếu thắng và mất nhiều điểm Elo nhất nếu team thua.Tính toán:Tôi sẽ tham khảo công thức tính Elo cho bộ môn cờ được miêu tả ở đây: https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-exampler(1): Elo rating hiện tại của team 1 r(2): Elo rating hiện tại của team 2$r(A): %Elo Point of each team mate$r(A): %Elo điểm Elo của mỗi thành viên trong teamR(1): Transformed Elo rating points of team 1R(2): Transformed Elo rating points of team 2K-factor: K = 50Bước 1 : Tính điểm Elo hiện tại của mỗi teamΣr(1)= ΣTotal Elo Point of team 1Σr(2)= ΣTotal Elo Point of team 1r(1) = Average Elo point of team 1r(2) = Average Elo point of team 2Bước 2 : Tính  % điểm Elo cho mỗi thành viên trong team. Step 3 : Tính transformed Elo rating points của mỗi team Bước 4: Tính expected score của mỗi team (E) Bước 5 : Sau khi kết thúc trận đấu, tính actual scoreS(1)= 1 nếu team 1 thắngS(1)= 0 nếu team 1 thuaS(2)= 1 nếu team 2 thắngS(2)= 0 nếu team thuaBước 6 : Lấy điểm Elo mới cho mỗi teamr'(1) = r(1) + K * (S(1) – E(1))r'(2) = r(2) + K * (S(2) – E(2))r'(1) và r'(2) : Điểm Elo mới của mỗi team.K-factor: K = 50 (Điểm Elo tối đa một team có thể lấy từ bên kia)Step 7: Lấy Dr (Độ thay đổi) của mỗi teamΔr'(1)= r'(1) - r(1)Δr'(2)= r'(2) - r(2)Đây là số lượng  khác biệt giữa điểm Elo cũ và mớiBước 8 : Tính điểm Elo mới của mỗi thành viênNhân %r của mỗi thành viên với Dr, sắp xếp theo thứ tự giảm dần.Nếu team thua: Thành viên có %r cao nhất sẽ mất nhiều điểm nhất.Nếu team thắng: Thành viên có %r cao nhất sẽ được ít điểm nhất.Ví dụ mẫu (cho các bạn lười tính)Tham khảo: https://gamedesignerkid.blogspot.com/2017/04/how-to-use-elo-ranking-for-team.html https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-example/ 
  1. Đọc tiếp
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Le Giang Anh
  Le Giang Anh updated a blog post
  Sử Dụng ELO Ranking cho Team Deathmatch
  •   Blog
  •   Thứ năm, 22 Tháng 6 2017
  Có khi nào bạn đã từng thắc mắc cơ chế của chế độ đấu Rank trong DOTA 2, League of Legends hoặc Overwatch như thế nào chưa? Có thể bạn đã thấy ở đâu đó rằng họ sử dụng hệ thống được gọi là Elo để tính điểm rank đạt được hoặc mất đi sau mỗi trận đấu.Valve hoặc Riot không công bố cụ thể các họ tích hợp hệ thống Elo, tuy nhiên bài viết này sẽ giới thiệu khái quát cách thức xây dựng một hệ thống tính điểm tương tự cho game của bạn với chế độ Team Deadthmach (chế độ có 2 team gồm nhiều người chơi có kỹ năng gần bằng nhau đấu với nhau).  Giới Thiệu Về Hệ Thống EloTôi sẽ không giới thiệu chi tiết về hệ thống Elo vì các bạn có thể tìm thấy thông tin ở đây trên Wiki. Ưu và Nhược điểm của hệ thống EloƯu điểm: Dễ hiểu và dễ áp dụng. Chỉ đòi hỏi​ một ít kiến thức toán họcNhược điểm: Không quan tâm đến thành tích bạn thể hiện trong game. Nếu bạn chơi tốt, giết nhiều mạng nhưng team thua, bạn vẫn mất điểm.​​Hệ Thống Elo Cho Team DeathmatchPhương pháp:Vì hệ thống Elo gốc được phát triển ​cho các trận đấu cá nhân (trong bộ môn cờ vua), để sửa dụng cho Team Deathmatch, chúng ta cần giả định 2 team là hai người chơi, và điểm Elo mỗi team là trung bình của các người chơi.Nếu một team có điểm Elo cao hơn bên kia, nghĩa là họ có nhiều cơ hội thắng hơn. Tuy nhiên, nếu họ thua, họ sẽ mất nhiều điểm hơn.Người chơi có điểm Elo cao nhất sẽ có tỉ lệ nhận được điểm Elo thấp nhất nếu thắng và mất nhiều điểm Elo nhất nếu team thua.Tính toán:Tôi sẽ tham khảo công thức tính Elo cho bộ môn cờ được miêu tả ở đây: https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-exampler(1): Elo rating hiện tại của team 1 r(2): Elo rating hiện tại của team 2$r(A): %Elo Point of each team mate$r(A): %Elo điểm Elo của mỗi thành viên trong teamR(1): Transformed Elo rating points of team 1R(2): Transformed Elo rating points of team 2K-factor: K = 50Bước 1 : Tính điểm Elo hiện tại của mỗi teamΣr(1)= ΣTotal Elo Point of team 1Σr(2)= ΣTotal Elo Point of team 1r(1) = Average Elo point of team 1r(2) = Average Elo point of team 2Bước 2 : Tính  % điểm Elo cho mỗi thành viên trong team. Step 3 : Tính transformed Elo rating points của mỗi team Bước 4: Tính expected score của mỗi team (E) Bước 5 : Sau khi kết thúc trận đấu, tính actual scoreS(1)= 1 nếu team 1 thắngS(1)= 0 nếu team 1 thuaS(2)= 1 nếu team 2 thắngS(2)= 0 nếu team thuaBước 6 : Lấy điểm Elo mới cho mỗi teamr'(1) = r(1) + K * (S(1) – E(1))r'(2) = r(2) + K * (S(2) – E(2))r'(1) và r'(2) : Điểm Elo mới của mỗi team.K-factor: K = 50 (Điểm Elo tối đa một team có thể lấy từ bên kia)Step 7: Lấy Dr (Độ thay đổi) của mỗi teamΔr'(1)= r'(1) - r(1)Δr'(2)= r'(2) - r(2)Đây là số lượng  khác biệt giữa điểm Elo cũ và mớiBước 8 : Tính điểm Elo mới của mỗi thành viênNhân %r của mỗi thành viên với Dr, sắp xếp theo thứ tự giảm dần.Nếu team thua: Thành viên có %r cao nhất sẽ mất nhiều điểm nhất.Nếu team thắng: Thành viên có %r cao nhất sẽ được ít điểm nhất.Ví dụ mẫu (cho các bạn lười tính)Tham khảo: https://gamedesignerkid.blogspot.com/2017/04/how-to-use-elo-ranking-for-team.html https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-example/ 
  1. Đọc tiếp
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Le Giang Anh
  Le Giang Anh updated a blog post
  Sử Dụng ELO Ranking cho Team Deathmatch
  •   Blog
  •   Thứ năm, 22 Tháng 6 2017
  Có khi nào bạn đã từng thắc mắc cơ chế của chế độ đấu Rank trong DOTA 2, League of Legends hoặc Overwatch như thế nào chưa? Có thể bạn đã thấy ở đâu đó rằng họ sử dụng hệ thống được gọi là Elo để tính điểm rank đạt được hoặc mất đi sau mỗi trận đấu.Valve hoặc Riot không công bố cụ thể các họ tích hợp hệ thống Elo, tuy nhiên bài viết này sẽ giới thiệu khái quát cách thức xây dựng một hệ thống tính điểm tương tự cho game của bạn với chế độ Team Deadthmach (chế độ có 2 team gồm nhiều người chơi có kỹ năng gần bằng nhau đấu với nhau).  Giới Thiệu Về Hệ Thống EloTôi sẽ không giới thiệu chi tiết về hệ thống Elo vì các bạn có thể tìm thấy thông tin ở đây trên Wiki. Ưu và Nhược điểm của hệ thống EloƯu điểm: Dễ hiểu và dễ áp dụng. Chỉ đòi hỏi​ một ít kiến thức toán họcNhược điểm: Không quan tâm đến thành tích bạn thể hiện trong game. Nếu bạn chơi tốt, giết nhiều mạng nhưng team thua, bạn vẫn mất điểm.​​Hệ Thống Elo Cho Team DeathmatchPhương pháp:Vì hệ thống Elo gốc được phát triển ​cho các trận đấu cá nhân (trong bộ môn cờ vua), để sửa dụng cho Team Deathmatch, chúng ta cần giả định 2 team là hai người chơi, và điểm Elo mỗi team là trung bình của các người chơi.Nếu một team có điểm Elo cao hơn bên kia, nghĩa là họ có nhiều cơ hội thắng hơn. Tuy nhiên, nếu họ thua, họ sẽ mất nhiều điểm hơn.Người chơi có điểm Elo cao nhất sẽ có tỉ lệ nhận được điểm Elo thấp nhất nếu thắng và mất nhiều điểm Elo nhất nếu team thua.Tính toán:Tôi sẽ tham khảo công thức tính Elo cho bộ môn cờ được miêu tả ở đây: https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-exampler(1): Elo rating hiện tại của team 1 r(2): Elo rating hiện tại của team 2$r(A): %Elo Point of each team mate$r(A): %Elo điểm Elo của mỗi thành viên trong teamR(1): Transformed Elo rating points of team 1R(2): Transformed Elo rating points of team 2K-factor: K = 50Bước 1 : Tính điểm Elo hiện tại của mỗi teamΣr(1)= ΣTotal Elo Point of team 1Σr(2)= ΣTotal Elo Point of team 1r(1) = Average Elo point of team 1r(2) = Average Elo point of team 2Bước 2 : Tính  % điểm Elo cho mỗi thành viên trong team. Step 3 : Tính transformed Elo rating points của mỗi team Bước 4: Tính expected score của mỗi team (E) Bước 5 : Sau khi kết thúc trận đấu, tính actual scoreS(1)= 1 nếu team 1 thắngS(1)= 0 nếu team 1 thuaS(2)= 1 nếu team 2 thắngS(2)= 0 nếu team thuaBước 6 : Lấy điểm Elo mới cho mỗi teamr'(1) = r(1) + K * (S(1) – E(1))r'(2) = r(2) + K * (S(2) – E(2))r'(1) và r'(2) : Điểm Elo mới của mỗi team.K-factor: K = 50 (Điểm Elo tối đa một team có thể lấy từ bên kia)Step 7: Lấy Dr (Độ thay đổi) của mỗi teamΔr'(1)= r'(1) - r(1)Δr'(2)= r'(2) - r(2)Đây là số lượng  khác biệt giữa điểm Elo cũ và mớiBước 8 : Tính điểm Elo mới của mỗi thành viênNhân %r của mỗi thành viên với Dr, sắp xếp theo thứ tự giảm dần.Nếu team thua: Thành viên có %r cao nhất sẽ mất nhiều điểm nhất.Nếu team thắng: Thành viên có %r cao nhất sẽ được ít điểm nhất.Ví dụ mẫu (cho các bạn lười tính)Tham khảo: https://gamedesignerkid.blogspot.com/2017/04/how-to-use-elo-ranking-for-team.html https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-example/ 
  1. Đọc tiếp
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Le Giang Anh
  Le Giang Anh updated a blog post
  Sử Dụng ELO Ranking cho Team Deathmatch
  •   Blog
  •   Thứ năm, 22 Tháng 6 2017
  Có khi nào bạn đã từng thắc mắc cơ chế của chế độ đấu Rank trong DOTA 2, League of Legends hoặc Overwatch như thế nào chưa? Có thể bạn đã thấy ở đâu đó rằng họ sử dụng hệ thống được gọi là Elo để tính điểm rank đạt được hoặc mất đi sau mỗi trận đấu.Valve hoặc Riot không công bố cụ thể các họ tích hợp hệ thống Elo, tuy nhiên bài viết này sẽ giới thiệu khái quát cách thức xây dựng một hệ thống tính điểm tương tự cho game của bạn với chế độ Team Deadthmach (chế độ có 2 team gồm nhiều người chơi có kỹ năng gần bằng nhau đấu với nhau).  Giới Thiệu Về Hệ Thống EloTôi sẽ không giới thiệu chi tiết về hệ thống Elo vì các bạn có thể tìm thấy thông tin ở đây trên Wiki. Ưu và Nhược điểm của hệ thống EloƯu điểm: Dễ hiểu và dễ áp dụng. Chỉ đòi hỏi​ một ít kiến thức toán họcNhược điểm: Không quan tâm đến thành tích bạn thể hiện trong game. Nếu bạn chơi tốt, giết nhiều mạng nhưng team thua, bạn vẫn mất điểm.​​Hệ Thống Elo Cho Team DeathmatchPhương pháp:Vì hệ thống Elo gốc được phát triển ​cho các trận đấu cá nhân (trong bộ môn cờ vua), để sửa dụng cho Team Deathmatch, chúng ta cần giả định 2 team là hai người chơi, và điểm Elo mỗi team là trung bình của các người chơi.Nếu một team có điểm Elo cao hơn bên kia, nghĩa là họ có nhiều cơ hội thắng hơn. Tuy nhiên, nếu họ thua, họ sẽ mất nhiều điểm hơn.Người chơi có điểm Elo cao nhất sẽ có tỉ lệ nhận được điểm Elo thấp nhất nếu thắng và mất nhiều điểm Elo nhất nếu team thua.Tính toán:Tôi sẽ tham khảo công thức tính Elo cho bộ môn cờ được miêu tả ở đây: https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-exampler(1): Elo rating hiện tại của team 1 r(2): Elo rating hiện tại của team 2$r(A): %Elo Point of each team mate$r(A): %Elo điểm Elo của mỗi thành viên trong teamR(1): Transformed Elo rating points of team 1R(2): Transformed Elo rating points of team 2K-factor: K = 50Bước 1 : Tính điểm Elo hiện tại của mỗi teamΣr(1)= ΣTotal Elo Point of team 1Σr(2)= ΣTotal Elo Point of team 1r(1) = Average Elo point of team 1r(2) = Average Elo point of team 2Bước 2 : Tính  % điểm Elo cho mỗi thành viên trong team. Step 3 : Tính transformed Elo rating points của mỗi team Bước 4: Tính expected score của mỗi team (E) Bước 5 : Sau khi kết thúc trận đấu, tính actual scoreS(1)= 1 nếu team 1 thắngS(1)= 0 nếu team 1 thuaS(2)= 1 nếu team 2 thắngS(2)= 0 nếu team thuaBước 6 : Lấy điểm Elo mới cho mỗi teamr'(1) = r(1) + K * (S(1) – E(1))r'(2) = r(2) + K * (S(2) – E(2))r'(1) và r'(2) : Điểm Elo mới của mỗi team.K-factor: K = 50 (Điểm Elo tối đa một team có thể lấy từ bên kia)Step 7: Lấy Dr (Độ thay đổi) của mỗi teamΔr'(1)= r'(1) - r(1)Δr'(2)= r'(2) - r(2)Đây là số lượng  khác biệt giữa điểm Elo cũ và mớiBước 8 : Tính điểm Elo mới của mỗi thành viênNhân %r của mỗi thành viên với Dr, sắp xếp theo thứ tự giảm dần.Nếu team thua: Thành viên có %r cao nhất sẽ mất nhiều điểm nhất.Nếu team thắng: Thành viên có %r cao nhất sẽ được ít điểm nhất.Ví dụ mẫu (cho các bạn lười tính)Tham khảo: https://gamedesignerkid.blogspot.com/2017/04/how-to-use-elo-ranking-for-team.html https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-example/ 
  1. Đọc tiếp
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Le Giang Anh
  Le Giang Anh updated a blog post
  Sử Dụng ELO Ranking cho Team Deathmatch
  •   Blog
  •   Thứ năm, 22 Tháng 6 2017
  Có khi nào bạn đã từng thắc mắc cơ chế của chế độ đấu Rank trong DOTA 2, League of Legends hoặc Overwatch như thế nào chưa? Có thể bạn đã thấy ở đâu đó rằng họ sử dụng hệ thống được gọi là Elo để tính điểm rank đạt được hoặc mất đi sau mỗi trận đấu.Valve hoặc Riot không công bố cụ thể các họ tích hợp hệ thống Elo, tuy nhiên bài viết này sẽ giới thiệu khái quát cách thức xây dựng một hệ thống tính điểm tương tự cho game của bạn với chế độ Team Deadthmach (chế độ có 2 team gồm nhiều người chơi có kỹ năng gần bằng nhau đấu với nhau).  Giới Thiệu Về Hệ Thống EloTôi sẽ không giới thiệu chi tiết về hệ thống Elo vì các bạn có thể tìm thấy thông tin ở đây trên Wiki. Ưu và Nhược điểm của hệ thống EloƯu điểm: Dễ hiểu và dễ áp dụng. Chỉ đòi hỏi​ một ít kiến thức toán họcNhược điểm: Không quan tâm đến thành tích bạn thể hiện trong game. Nếu bạn chơi tốt, giết nhiều mạng nhưng team thua, bạn vẫn mất điểm.​​Hệ Thống Elo Cho Team DeathmatchPhương pháp:Vì hệ thống Elo gốc được phát triển ​cho các trận đấu cá nhân (trong bộ môn cờ vua), để sửa dụng cho Team Deathmatch, chúng ta cần giả định 2 team là hai người chơi, và điểm Elo mỗi team là trung bình của các người chơi.Nếu một team có điểm Elo cao hơn bên kia, nghĩa là họ có nhiều cơ hội thắng hơn. Tuy nhiên, nếu họ thua, họ sẽ mất nhiều điểm hơn.Người chơi có điểm Elo cao nhất sẽ có tỉ lệ nhận được điểm Elo thấp nhất nếu thắng và mất nhiều điểm Elo nhất nếu team thua.Tính toán:Tôi sẽ tham khảo công thức tính Elo cho bộ môn cờ được miêu tả ở đây: https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-exampler(1): Elo rating hiện tại của team 1 r(2): Elo rating hiện tại của team 2$r(A): %Elo Point of each team mate$r(A): %Elo điểm Elo của mỗi thành viên trong teamR(1): Transformed Elo rating points of team 1R(2): Transformed Elo rating points of team 2K-factor: K = 50Bước 1 : Tính điểm Elo hiện tại của mỗi teamΣr(1)= ΣTotal Elo Point of team 1Σr(2)= ΣTotal Elo Point of team 1r(1) = Average Elo point of team 1r(2) = Average Elo point of team 2Bước 2 : Tính  % điểm Elo cho mỗi thành viên trong team. Step 3 : Tính transformed Elo rating points của mỗi team Bước 4: Tính expected score của mỗi team (E) Bước 5 : Sau khi kết thúc trận đấu, tính actual scoreS(1)= 1 nếu team 1 thắngS(1)= 0 nếu team 1 thuaS(2)= 1 nếu team 2 thắngS(2)= 0 nếu team thuaBước 6 : Lấy điểm Elo mới cho mỗi teamr'(1) = r(1) + K * (S(1) – E(1))r'(2) = r(2) + K * (S(2) – E(2))r'(1) và r'(2) : Điểm Elo mới của mỗi team.K-factor: K = 50 (Điểm Elo tối đa một team có thể lấy từ bên kia)Step 7: Lấy Dr (Độ thay đổi) của mỗi teamΔr'(1)= r'(1) - r(1)Δr'(2)= r'(2) - r(2)Đây là số lượng  khác biệt giữa điểm Elo cũ và mớiBước 8 : Tính điểm Elo mới của mỗi thành viênNhân %r của mỗi thành viên với Dr, sắp xếp theo thứ tự giảm dần.Nếu team thua: Thành viên có %r cao nhất sẽ mất nhiều điểm nhất.Nếu team thắng: Thành viên có %r cao nhất sẽ được ít điểm nhất.Ví dụ mẫu (cho các bạn lười tính)Tham khảo: https://gamedesignerkid.blogspot.com/2017/04/how-to-use-elo-ranking-for-team.html https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-example/ 
  1. Đọc tiếp
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Le Giang Anh
  Le Giang Anh updated a blog post
  Sử Dụng ELO Ranking cho Team Deathmatch
  •   Blog
  •   Thứ năm, 22 Tháng 6 2017
  Có khi nào bạn đã từng thắc mắc cơ chế của chế độ đấu Rank trong DOTA 2, League of Legends hoặc Overwatch như thế nào chưa? Có thể bạn đã thấy ở đâu đó rằng họ sử dụng hệ thống được gọi là Elo để tính điểm rank đạt được hoặc mất đi sau mỗi trận đấu.Valve hoặc Riot không công bố cụ thể các họ tích hợp hệ thống Elo, tuy nhiên bài viết này sẽ giới thiệu khái quát cách thức xây dựng một hệ thống tính điểm tương tự cho game của bạn với chế độ Team Deadthmach (chế độ có 2 team gồm nhiều người chơi có kỹ năng gần bằng nhau đấu với nhau).  Giới Thiệu Về Hệ Thống EloTôi sẽ không giới thiệu chi tiết về hệ thống Elo vì các bạn có thể tìm thấy thông tin ở đây trên Wiki. Ưu và Nhược điểm của hệ thống EloƯu điểm: Dễ hiểu và dễ áp dụng. Chỉ đòi hỏi​ một ít kiến thức toán họcNhược điểm: Không quan tâm đến thành tích bạn thể hiện trong game. Nếu bạn chơi tốt, giết nhiều mạng nhưng team thua, bạn vẫn mất điểm.​​Hệ Thống Elo Cho Team DeathmatchPhương pháp:Vì hệ thống Elo gốc được phát triển ​cho các trận đấu cá nhân (trong bộ môn cờ vua), để sửa dụng cho Team Deathmatch, chúng ta cần giả định 2 team là hai người chơi, và điểm Elo mỗi team là trung bình của các người chơi.Nếu một team có điểm Elo cao hơn bên kia, nghĩa là họ có nhiều cơ hội thắng hơn. Tuy nhiên, nếu họ thua, họ sẽ mất nhiều điểm hơn.Người chơi có điểm Elo cao nhất sẽ có tỉ lệ nhận được điểm Elo thấp nhất nếu thắng và mất nhiều điểm Elo nhất nếu team thua.Tính toán:Tôi sẽ tham khảo công thức tính Elo cho bộ môn cờ được miêu tả ở đây: https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-exampler(1): Elo rating hiện tại của team 1 r(2): Elo rating hiện tại của team 2$r(A): %Elo Point of each team mate$r(A): %Elo điểm Elo của mỗi thành viên trong teamR(1): Transformed Elo rating points of team 1R(2): Transformed Elo rating points of team 2K-factor: K = 50Bước 1 : Tính điểm Elo hiện tại của mỗi teamΣr(1)= ΣTotal Elo Point of team 1Σr(2)= ΣTotal Elo Point of team 1r(1) = Average Elo point of team 1r(2) = Average Elo point of team 2Bước 2 : Tính  % điểm Elo cho mỗi thành viên trong team. Step 3 : Tính transformed Elo rating points của mỗi team Bước 4: Tính expected score của mỗi team (E) Bước 5 : Sau khi kết thúc trận đấu, tính actual scoreS(1)= 1 nếu team 1 thắngS(1)= 0 nếu team 1 thuaS(2)= 1 nếu team 2 thắngS(2)= 0 nếu team thuaBước 6 : Lấy điểm Elo mới cho mỗi teamr'(1) = r(1) + K * (S(1) – E(1))r'(2) = r(2) + K * (S(2) – E(2))r'(1) và r'(2) : Điểm Elo mới của mỗi team.K-factor: K = 50 (Điểm Elo tối đa một team có thể lấy từ bên kia)Step 7: Lấy Dr (Độ thay đổi) của mỗi teamΔr'(1)= r'(1) - r(1)Δr'(2)= r'(2) - r(2)Đây là số lượng  khác biệt giữa điểm Elo cũ và mớiBước 8 : Tính điểm Elo mới của mỗi thành viênNhân %r của mỗi thành viên với Dr, sắp xếp theo thứ tự giảm dần.Nếu team thua: Thành viên có %r cao nhất sẽ mất nhiều điểm nhất.Nếu team thắng: Thành viên có %r cao nhất sẽ được ít điểm nhất.Ví dụ mẫu (cho các bạn lười tính)Tham khảo: https://gamedesignerkid.blogspot.com/2017/04/how-to-use-elo-ranking-for-team.html https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-example/ 
  1. Đọc tiếp
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Le Giang Anh
  Le Giang Anh updated a blog post
  Sử Dụng ELO Ranking cho Team Deathmatch
  •   Blog
  •   Thứ năm, 22 Tháng 6 2017
  Có khi nào bạn đã từng thắc mắc cơ chế của chế độ đấu Rank trong DOTA 2, League of Legends hoặc Overwatch như thế nào chưa? Có thể bạn đã thấy ở đâu đó rằng họ sử dụng hệ thống được gọi là Elo để tính điểm rank đạt được hoặc mất đi sau mỗi trận đấu.Valve hoặc Riot không công bố cụ thể các họ tích hợp hệ thống Elo, tuy nhiên bài viết này sẽ giới thiệu khái quát cách thức xây dựng một hệ thống tính điểm tương tự cho game của bạn với chế độ Team Deadthmach (chế độ có 2 team gồm nhiều người chơi có kỹ năng gần bằng nhau đấu với nhau).  Giới Thiệu Về Hệ Thống EloTôi sẽ không giới thiệu chi tiết về hệ thống Elo vì các bạn có thể tìm thấy thông tin ở đây trên Wiki. Ưu và Nhược điểm của hệ thống EloƯu điểm: Dễ hiểu và dễ áp dụng. Chỉ đòi hỏi​ một ít kiến thức toán họcNhược điểm: Không quan tâm đến thành tích bạn thể hiện trong game. Nếu bạn chơi tốt, giết nhiều mạng nhưng team thua, bạn vẫn mất điểm.​​Hệ Thống Elo Cho Team DeathmatchPhương pháp:Vì hệ thống Elo gốc được phát triển ​cho các trận đấu cá nhân (trong bộ môn cờ vua), để sửa dụng cho Team Deathmatch, chúng ta cần giả định 2 team là hai người chơi, và điểm Elo mỗi team là trung bình của các người chơi.Nếu một team có điểm Elo cao hơn bên kia, nghĩa là họ có nhiều cơ hội thắng hơn. Tuy nhiên, nếu họ thua, họ sẽ mất nhiều điểm hơn.Người chơi có điểm Elo cao nhất sẽ có tỉ lệ nhận được điểm Elo thấp nhất nếu thắng và mất nhiều điểm Elo nhất nếu team thua.Tính toán:Tôi sẽ tham khảo công thức tính Elo cho bộ môn cờ được miêu tả ở đây: https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-exampler(1): Elo rating hiện tại của team 1 r(2): Elo rating hiện tại của team 2$r(A): %Elo Point of each team mate$r(A): %Elo điểm Elo của mỗi thành viên trong teamR(1): Transformed Elo rating points of team 1R(2): Transformed Elo rating points of team 2K-factor: K = 50Bước 1 : Tính điểm Elo hiện tại của mỗi teamΣr(1)= ΣTotal Elo Point of team 1Σr(2)= ΣTotal Elo Point of team 1r(1) = Average Elo point of team 1r(2) = Average Elo point of team 2Bước 2 : Tính  % điểm Elo cho mỗi thành viên trong team. Step 3 : Tính transformed Elo rating points của mỗi team Bước 4: Tính expected score của mỗi team (E) Bước 5 : Sau khi kết thúc trận đấu, tính actual scoreS(1)= 1 nếu team 1 thắngS(1)= 0 nếu team 1 thuaS(2)= 1 nếu team 2 thắngS(2)= 0 nếu team thuaBước 6 : Lấy điểm Elo mới cho mỗi teamr'(1) = r(1) + K * (S(1) – E(1))r'(2) = r(2) + K * (S(2) – E(2))r'(1) và r'(2) : Điểm Elo mới của mỗi team.K-factor: K = 50 (Điểm Elo tối đa một team có thể lấy từ bên kia)Step 7: Lấy Dr (Độ thay đổi) của mỗi teamΔr'(1)= r'(1) - r(1)Δr'(2)= r'(2) - r(2)Đây là số lượng  khác biệt giữa điểm Elo cũ và mớiBước 8 : Tính điểm Elo mới của mỗi thành viênNhân %r của mỗi thành viên với Dr, sắp xếp theo thứ tự giảm dần.Nếu team thua: Thành viên có %r cao nhất sẽ mất nhiều điểm nhất.Nếu team thắng: Thành viên có %r cao nhất sẽ được ít điểm nhất.Ví dụ mẫu (cho các bạn lười tính)Tham khảo: https://gamedesignerkid.blogspot.com/2017/04/how-to-use-elo-ranking-for-team.html https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-example/ 
  1. Đọc tiếp
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Le Giang Anh
  Le Giang Anh tạo một bài viết blog mới, Sử Dụng ELO Ranking cho Team Deathmatch
  Có khi nào bạn đã từng thắc mắc cơ chế của chế độ đấu Rank trong DOTA 2, League of Legends hoặc Overwatch như thế nào chưa? Có thể bạn đã thấy ở đâu đó rằng họ sử dụng hệ thống được gọi là Elo để tính điểm rank đạt được hoặc mất đi sau mỗi trận đấu.Valve hoặc Riot không công bố cụ thể các họ tích hợp hệ thống Elo, tuy nhiên bài viết này sẽ giới thiệu khái quát cách thức xây dựng một hệ thống tính điểm tương tự cho game của bạn với chế độ Team Deadthmach (chế độ có 2 team gồm nhiều người chơi có kỹ năng gần bằng nhau đấu với nhau).  Giới Thiệu Về Hệ Thống EloTôi sẽ không giới thiệu chi tiết về hệ thống Elo vì các bạn có thể tìm thấy thông tin ở đây trên Wiki. Ưu và Nhược điểm của hệ thống EloƯu điểm: Dễ hiểu và dễ áp dụng. Chỉ đòi hỏi​ một ít kiến thức toán họcNhược điểm: Không quan tâm đến thành tích bạn thể hiện trong game. Nếu bạn chơi tốt, giết nhiều mạng nhưng team thua, bạn vẫn mất điểm.​​Hệ Thống Elo Cho Team DeathmatchPhương pháp:Vì hệ thống Elo gốc được phát triển ​cho các trận đấu cá nhân (trong bộ môn cờ vua), để sửa dụng cho Team Deathmatch, chúng ta cần giả định 2 team là hai người chơi, và điểm Elo mỗi team là trung bình của các người chơi.Nếu một team có điểm Elo cao hơn bên kia, nghĩa là họ có nhiều cơ hội thắng hơn. Tuy nhiên, nếu họ thua, họ sẽ mất nhiều điểm hơn.Người chơi có điểm Elo cao nhất sẽ có tỉ lệ nhận được điểm Elo thấp nhất nếu thắng và mất nhiều điểm Elo nhất nếu team thua.Tính toán:Tôi sẽ tham khảo công thức tính Elo cho bộ môn cờ được miêu tả ở đây: https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-exampler(1): Elo rating hiện tại của team 1 r(2): Elo rating hiện tại của team 2$r(A): %Elo Point of each team mate$r(A): %Elo điểm Elo của mỗi thành viên trong teamR(1): Transformed Elo rating points of team 1R(2): Transformed Elo rating points of team 2K-factor: K = 50Bước 1 : Tính điểm Elo hiện tại của mỗi teamΣr(1)= ΣTotal Elo Point of team 1Σr(2)= ΣTotal Elo Point of team 1r(1) = Average Elo point of team 1r(2) = Average Elo point of team 2Bước 2 : Tính  % điểm Elo cho mỗi thành viên trong team. Step 3 : Tính transformed Elo rating points của mỗi team Bước 4: Tính expected score của mỗi team (E) Bước 5 : Sau khi kết thúc trận đấu, tính actual scoreS(1)= 1 nếu team 1 thắngS(1)= 0 nếu team 1 thuaS(2)= 1 nếu team 2 thắngS(2)= 0 nếu team thuaBước 6 : Lấy điểm Elo mới cho mỗi teamr'(1) = r(1) + K * (S(1) – E(1))r'(2) = r(2) + K * (S(2) – E(2))r'(1) và r'(2) : Điểm Elo mới của mỗi team.K-factor: K = 50 (Điểm Elo tối đa một team có thể lấy từ bên kia)Step 7: Lấy Dr (Độ thay đổi) của mỗi teamΔr'(1)= r'(1) - r(1)Δr'(2)= r'(2) - r(2)Đây là số lượng  khác biệt giữa điểm Elo cũ và mớiBước 8 : Tính điểm Elo mới của mỗi thành viênNhân %r của mỗi thành viên với Dr, sắp xếp theo thứ tự giảm dần.Nếu team thua: Thành viên có %r cao nhất sẽ mất nhiều điểm nhất.Nếu team thắng: Thành viên có %r cao nhất sẽ được ít điểm nhất.Ví dụ mẫu (cho các bạn lười tính)Tham khảo: https://gamedesignerkid.blogspot.com/2017/04/how-to-use-elo-ranking-for-team.html https://metinmediamath.wordpress.com/2013/11/27/how-to-calculate-the-elo-rating-including-example/ 
  1. Đọc tiếp
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Admin
  Admin updated a blog post
  Từ hồi nhỏ, chính xác là từ lúc 5 tuổi, tôi đã nghiện game, và luôn ấp ủ làm ra những game thật hoành tráng. Nhưng liệu nó có thật sự phù hợp với tôi, với bạn? Và vị trí nào thích hợp cho tôi? Làm ra một game là cả một quá trình rất phức tạp. Để cho ra đời một tựa game thành công và sáng tạo, đòi hỏi sự kết hợp của một tập thể những con người có tài năng và kinh nghiệm. Dưới đây tôi xin nêu các vị trí chính trong quá trình làm một game mà với kiến thức hạn hẹp của mình tôi biết được: Game Design Đây là vài trò mà mọi người, thậm chí là người trong ngành vẫn hay nhầm lẫn với artist (họa sỹ) . Game designer (GD) sẽ đóng vai trò quyết định game đó bao gồm những gì, và chơi như thế nào. Là một game designer, bạn phải có khả năng viết, giao tiếp và điều phối tốt vì bạn là cầu nối giữa artist và programmer. Bạn có thể sẽ phải viết các câu thoại, thiết kế các chức năng, các level (vòng chơi), các chướng ngại trong game. Ngoài ra bạn có thể sẽ phải thiết kế hệ thống mua bán, tiền tệ (monetization) của game. Để làm một game designer tốt đòi hỏi ít nhất một chút trong các kỹ năng như thiết kế, quản lý, phân phối công việc, nghiên cứu,... và một người game designer cần phải hiểu tất cả các yếu tố, khía cạnh của game mình. Ngoài ra GD có thể cần một chút background về code hoặc art để dễ trao đổi với artist và programmer. Ở các dự án lớn, game design được chuyên môn hóa và chia nhỏ cho các vị trí như sau: Lead designer Level designer GUI designer Script writer Combat designer Game economic designer Art và Animation Bạn là người làm cho game lộng lẫy lung linh lấp lánh. Game artist tạo ra các hình ảnh như nhân vật, object (vật thể), nhà cửa, môi trường game... Nếu nói game designer là người đặt các object trong game thì bạn là người làm chó nó đẹp rạng ngời mà không chói lóa xD. Còn các animator là người làm cho các vật thể đó chuyển động một cách linh hoạt và mềm mại. Các công cụ mà artist thường xử dụng là Photoshop cho 2D và 3DStudioMax hoặc Maya cho 3D. Ngoài ra, tùy theo vai trò mà các artist có thể xử dụng các công cụ khác như ZBrush, effect tool...  Game artist được chia ra làm rất nhiều vị trí nhỏ ở các level khác nhau. Một số vai trò tiêu biểu là: Creative manager Art director Lead artist Concept artist Environment artist Technical artist 3D modeller Animator Programming Bạn làm cho game chạy. Còn nhớ các object mà GD đặt và level mà GD tạo? Bạn chính là người viết code làm cho nó có sự sống trên các thiết bị mà game bạn sẽ chạy. Không chỉ chạy được, nhiệm vụ của bạn còn đảm bảo cho game đáp ứng các yêu cầu về Framerate (FPS), memory (bộ nhớ). Ngoài ra, bạn còn có thể phải viết ra các công cụ cho các game designer để họ thỏa sức sáng tạo. Mỗi programmer lại có các vị trí riêng trong một team làm game: Lead programmer Software engineering A.I. programmer Middleware/ Tools Programmer Graphics Programmer Gameplay Programmer Action Scripter Database Designer Engine Programmer Server Architect Audio Sound designer và audio engineering ngày càng quan trọng đối với các dự án game. Tùy thuộc vào quy mô của dự án, Audio team có thể bao gồm 1-2 người chịu trách nhiệm về các bản nhạc (music), hiệu ứng âm thanh (sound effect), các cuộc hội thoại, và thậm chí cả lồng tiếng. Tuy nhiên đối với các dự án nhỏ, game desinger có thể đảm nhiệm công việc này. Ngoài ra, các công ty thường được outsource cho các team chuyên nghiệp bên ngoài làm. Các vị trí thường thấy: Musician Sound Effects Designer Audio Engineer Composer Quality Assurance Đây là một vai trò rất quan trọng trong quá trình làm game. Vị trí thường thấy là tester, người chịu trách nhiệm kiểm tra bản build của game, phát hiện các lỗi trong game và report lỗi cùng với các bước làm ra lỗi cho các bộ phận bên trên để sửa lỗi. Sau đó bản build mới sẽ được gửi đến cho tester để kiểm lỗi. Cứ như vậy cho đến khi game đủ chất lượng để release (không có game nào đảm bảo là hết lỗi cả ^^ ) Là một tester đòi hỏi bạn phải rất yêu thích chơi game vì bạn phải chơi một game trong một thời gian rất dài, đào xới mọi vật thể, mọi ngóc ngách trong game nhằm tìm ra lỗi. Các vị trí thường thấy của Quality Assurance là: QA Manager Gameplay tester Lead tester (QA lead) Localisation tester Interruption tester Sound tester Production Management Bao gồm cả các vị trí quản lý quản lý trong quy trình phát triển game , bạn sẽ chịu trách nhiệm về lập kế hoạch, quản lý các thành viên, giữ cho dự án đúng kế hoạch, game đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng đề ra và hoàn thành đúng deadline. Ngoài ra bạn còn phải report cho phía publisher và các stakeholder khác (CEO, production manager, khách hàng...). Các vị trí thông thường bao gồm: Executive Producer Project Manager / Producer / Scrum Master Product / Brand Manager, Producer Owner Production Manager Art Director Programming manager Publisher     Còn tiếp...
  1. Đọc tiếp
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Admin
  Admin updated a blog post
  Từ hồi nhỏ, chính xác là từ lúc 5 tuổi, tôi đã nghiện game, và luôn ấp ủ làm ra những game thật hoành tráng. Nhưng liệu nó có thật sự phù hợp với tôi, với bạn? Và vị trí nào thích hợp cho tôi? Làm ra một game là cả một quá trình rất phức tạp. Để cho ra đời một tựa game thành công và sáng tạo, đòi hỏi sự kết hợp của một tập thể những con người có tài năng và kinh nghiệm. Dưới đây tôi xin nêu các vị trí chính trong quá trình làm một game mà với kiến thức hạn hẹp của mình tôi biết được: Game Design Đây là vài trò mà mọi người, thậm chí là người trong ngành vẫn hay nhầm lẫn với artist (họa sỹ) . Game designer (GD) sẽ đóng vai trò quyết định game đó bao gồm những gì, và chơi như thế nào. Là một game designer, bạn phải có khả năng viết, giao tiếp và điều phối tốt vì bạn là cầu nối giữa artist và programmer. Bạn có thể sẽ phải viết các câu thoại, thiết kế các chức năng, các level (vòng chơi), các chướng ngại trong game. Ngoài ra bạn có thể sẽ phải thiết kế hệ thống mua bán, tiền tệ (monetization) của game. Để làm một game designer tốt đòi hỏi ít nhất một chút trong các kỹ năng như thiết kế, quản lý, phân phối công việc, nghiên cứu,... và một người game designer cần phải hiểu tất cả các yếu tố, khía cạnh của game mình. Ngoài ra GD có thể cần một chút background về code hoặc art để dễ trao đổi với artist và programmer. Ở các dự án lớn, game design được chuyên môn hóa và chia nhỏ cho các vị trí như sau: Lead designer Level designer GUI designer Script writer Combat designer Game economic designer Art và Animation Bạn là người làm cho game lộng lẫy lung linh lấp lánh. Game artist tạo ra các hình ảnh như nhân vật, object (vật thể), nhà cửa, môi trường game... Nếu nói game designer là người đặt các object trong game thì bạn là người làm chó nó đẹp rạng ngời mà không chói lóa xD. Còn các animator là người làm cho các vật thể đó chuyển động một cách linh hoạt và mềm mại. Các công cụ mà artist thường xử dụng là Photoshop cho 2D và 3DStudioMax hoặc Maya cho 3D. Ngoài ra, tùy theo vai trò mà các artist có thể xử dụng các công cụ khác như ZBrush, effect tool...  Game artist được chia ra làm rất nhiều vị trí nhỏ ở các level khác nhau. Một số vai trò tiêu biểu là: Creative manager Art director Lead artist Concept artist Environment artist Technical artist 3D modeller Animator Programming Bạn làm cho game chạy. Còn nhớ các object mà GD đặt và level mà GD tạo? Bạn chính là người viết code làm cho nó có sự sống trên các thiết bị mà game bạn sẽ chạy. Không chỉ chạy được, nhiệm vụ của bạn còn đảm bảo cho game đáp ứng các yêu cầu về Framerate (FPS), memory (bộ nhớ). Ngoài ra, bạn còn có thể phải viết ra các công cụ cho các game designer để họ thỏa sức sáng tạo. Mỗi programmer lại có các vị trí riêng trong một team làm game: Lead programmer Software engineering A.I. programmer Middleware/ Tools Programmer Graphics Programmer Gameplay Programmer Action Scripter Database Designer Engine Programmer Server Architect Audio Sound designer và audio engineering ngày càng quan trọng đối với các dự án game. Tùy thuộc vào quy mô của dự án, Audio team có thể bao gồm 1-2 người chịu trách nhiệm về các bản nhạc (music), hiệu ứng âm thanh (sound effect), các cuộc hội thoại, và thậm chí cả lồng tiếng. Tuy nhiên đối với các dự án nhỏ, game desinger có thể đảm nhiệm công việc này. Ngoài ra, các công ty thường được outsource cho các team chuyên nghiệp bên ngoài làm. Các vị trí thường thấy: Musician Sound Effects Designer Audio Engineer Composer Quality Assurance Đây là một vai trò rất quan trọng trong quá trình làm game. Vị trí thường thấy là tester, người chịu trách nhiệm kiểm tra bản build của game, phát hiện các lỗi trong game và report lỗi cùng với các bước làm ra lỗi cho các bộ phận bên trên để sửa lỗi. Sau đó bản build mới sẽ được gửi đến cho tester để kiểm lỗi. Cứ như vậy cho đến khi game đủ chất lượng để release (không có game nào đảm bảo là hết lỗi cả ^^ ) Là một tester đòi hỏi bạn phải rất yêu thích chơi game vì bạn phải chơi một game trong một thời gian rất dài, đào xới mọi vật thể, mọi ngóc ngách trong game nhằm tìm ra lỗi. Các vị trí thường thấy của Quality Assurance là: QA Manager Gameplay tester Lead tester (QA lead) Localisation tester Interruption tester Sound tester Production Management Bao gồm cả các vị trí quản lý quản lý trong quy trình phát triển game , bạn sẽ chịu trách nhiệm về lập kế hoạch, quản lý các thành viên, giữ cho dự án đúng kế hoạch, game đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng đề ra và hoàn thành đúng deadline. Ngoài ra bạn còn phải report cho phía publisher và các stakeholder khác (CEO, production manager, khách hàng...). Các vị trí thông thường bao gồm: Executive Producer Project Manager / Producer / Scrum Master Product / Brand Manager, Producer Owner Production Manager Art Director Programming manager Publisher     Còn tiếp...
  1. Đọc tiếp
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
Các hoạt động chỉ hiện đối với thành viên.

Đăng nhập để biết điều gì đang diễn ra.
Unable to load tooltip content.