Giới Thiệu

 

Làm Game là một cộng đồng các tin tức và thảo luận về các game mới nhất nổi nhất hiện nay. Chúng tôi đã và đang làm việc hết sức để mang đến cho game thủ mọi thứ cần biết về ngành công nghiệp game, từ các bài đánh giá về bản phát hành trò chơi mới nhất đến tin tức và tin đồn mới. Ngoài việc chơi game, chúng tôi còn mang đến những tin tức văn hóa và giải trí có liên quan.