Vị trí quản lý dự án game

160
Vị trí quản lý dự án game

Ở vai trò là người quản lý dự án game, bạn phải đảm bảo phân phối thành công trò chơi, đúng giờ và trong phạm vi ngân sách. Đồng thời, người quản lý dự án game cũng phải chịu trách nhiệm giám sát tất cả các khía cạnh phát triển và phân phối của trò chơi.

Để thực hiện vai trò này, bạn cần phải:

  • có thể dẫn dắt, truyền cảm hứng và thúc đẩy các đội làm việc trên trò chơi và duy trì sự nhiệt tình cho dự án
  • cung cấp khả năng lãnh đạo mạnh mẽ khi gặp khó khăn
  • có thể đa nhiệm tạo mối quan hệ làm việc tốt với mọi người có liên quan
  • có thể quản lý con người, thời gian và nguồn lực có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tuyệt vời
  • có khả năng tổ chức tốt và giải quyết vấn đề có kỹ năng đàm phán, giải quyết xung đột và ra quyết định tốt
  • có thể xử lý tốt cho khách hàng có kiến ​​thức tốt về trò chơi và ngành công nghiệp trò chơi
  • có kiến ​​thức về các yêu cầu của luật và thủ tục về sức khỏe và an toàn có liên quan

Vị trí quản lý dự án game

Tìm hiểu thêm: Rules of Survival – Kỷ nguyên mới của Game Mobile

Người quản lý dự án game làm gì?

Quản lý dự án, còn được gọi là nhà sản xuất, chịu trách nhiệm đảm bảo việc phân phối thành công trò chơi, đúng giờ và trong phạm vi ngân sách. Họ kiểm soát tài chính và các nguồn lực khác cần thiết cho một dự án và phối hợp công việc của nhóm sản xuất, đảm bảo rằng chất lượng và tầm nhìn của trò chơi được duy trì, bất kỳ vấn đề gì có thể phát sinh. Họ hiểu sự đóng góp của mọi người đối với trò chơi và giữ tổng quan về toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối.

Đây là một vai trò ngày càng quan trọng vì lịch trình sản xuất kéo dài và chi phí phát triển tăng lên. Phát triển trò chơi là một quá trình rất phức tạp thường kéo dài tới 2 năm và yêu cầu các nhóm lập trình viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ và thậm chí là diễn viên. Quản lý này là một công việc lớn mang trách nhiệm tài chính đáng kể.

Trước khi sản xuất, giám đốc dự án thực hiện phân tích chi tiết về đặc điểm kỹ thuật thiết kế trò chơi và đưa ra các ‘mốc quan trọng’ của dự án (các mục tiêu cụ thể phải được đáp ứng vào một số ngày nhất định). Họ đồng ý với những người quản lý kỹ thuật và sáng tạo quan trọng, chẳng hạn như nhà thiết kế trò chơi, nghệ sĩ chính và người lập trình chính. Sau đó, họ lập kế hoạch cho dự án và quyết định các đội và thiết bị cần thiết. Họ kiểm soát các nguồn tài chính và thương thảo tất cả các hợp đồng với các nhà cung cấp và nhà thầu.

Vị trí quản lý dự án game

Trong quá trình phát triển, giám đốc dự án theo dõi tiến độ theo lịch trình. Họ là trung tâm liên lạc cho tất cả các khía cạnh của sản xuất, liên lạc với quản lý cấp cao, nhà xuất bản, PR và bộ phận tiếp thị, QA, cũng như các nhóm lập trình, thiết kế và nghệ thuật, có thể bao gồm bất kỳ nhân viên bên ngoài nào. Họ giám sát tất cả các khía cạnh của phát triển và phân phối của trò chơi và các yêu cầu bản địa hóa thường xuyên (các phiên bản khác nhau cho các lãnh thổ khác nhau). Họ reprioritise khi thời hạn sản xuất là một mối quan tâm, quản lý rủi ro, và kế hoạch cho dự phòng.

Quản lý dự án game cũng có thể phải giám sát các vấn đề bảo dưỡng đang diễn ra ngay cả sau khi trò chơi được khởi chạy, bao gồm các bản cập nhật, tiện ích bổ sung và hỗ trợ khách hàng.

Điều kiện để đạt được vị trí quản lý dự án game

Bạn sẽ không cần một tiêu chuẩn cụ thể cho vai trò này, điều quan trọng hơn là phải có trải nghiệm. Bạn sẽ cần để có thể chứng minh một hồ sơ theo dõi đạt được trên toàn bộ vòng đời của một dự án phát triển trò chơi. Nó cũng sẽ giúp đỡ nếu bạn có thể chứng minh kinh nghiệm quản lý trong ngành công nghiệp khác, nhưng nó sẽ cần phải được hỗ trợ bởi sự nhiệt tình và kiến ​​thức chi tiết của ngành công nghiệp game.

Lý tưởng nhất, bạn sẽ có các kỹ năng đã được chứng minh trong việc sử dụng phần mềm quản lý dự án, chẳng hạn như Microsoft Project.

Bạn có thể đạt được vai trò này là một lập trình viên, nhà thiết kế thành công và đã chứng minh các kỹ năng quản lý, bao gồm các phẩm chất lãnh đạo và khả năng kiểm soát ngân sách và lịch biểu.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi lamgame.vn của chúng tôi !!!

Xem thêm: Cách công nghệ tác động đến trò chơi.